Monday, March 25, 2013

Máy phát điện diesel có vỏ màu xanh

Máy phát điện diesel có vỏ màu xanh

Nội thất bên trong máy phát điện diesel

Máy phát điện diesel có vỏ màu xanh trong kho hàng

No comments:

Post a Comment