Thursday, November 22, 2012

Các góc ảnh lạ của máy phát điện

Nội thất bên trong máy phát điện

Một góc may phat dien

Nội thất bên trong máy phát điện Cummins

máy phát điện nhìn từ trên cao

máy phát điện trong kho

máy phát điện nhìn từ trên xuống

Kê cao máy phát điện để trách bị ẩm ướt

No comments:

Post a Comment