Thursday, September 20, 2012

Gian hàng Mẫn Nguyên tại hội chợ trước và sau khi khai mạc

Hình ảnh gian hàng máy phát điện của công ty Mẫn Nguyên
Trước giờ khai mạc


Ngày thứ 1

Ngày thứ 2

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

Ngày thứ 3

No comments:

Post a Comment